شرکت مشاوره مدیریت و برند جهان راهبرد بهاران
کرج - خیابان شهید بهشتی - خیابان بیمارستان امام خمینی - کوچه حجازی - پلاک 6 - واحد 2 | تلفن : 02632251048 | فکس 02632251049 | تلفن دکتر نادری 09193999935 | 09127242969 تلفن مدیر عامل |

Welcome to

شرکت مشاوره مدیریت و برند جهان راهبرد بهاران


هیچ پشتیبانی همچون مشاوره نیست . امام علی علیه السلام


مشاوره در زمینه برند - تعیین نام ، پرسشنامه برند ، تحلیل بازار | طرح تجاری و توجیهی صنایع - از مرحله امکان سنجی تا دریافت وام برای صنایع خودروسازی ، قطعه سازی ، نفت و پتروشیمی ، صنایع سنگین | منابع انسانی ، مشاوره تعمیرات و نگهداری ، شرح وظایف پرسنل ، مشاوره ایزو | آموزش مهارتهای مدیریتیمشاوره برند - مشاوره طرح تجاری - امکان سنجی - دریافت وام واحدهای صنعتی - مشاوره تعمیرات و نگهداری - منابع انسانی - تحلیل بازار - شرح وظایف


Contact شرکت مشاوره مدیریت و برند جهان راهبرد بهاران


Address: کرج - خیابان شهید بهشتی - خیابان بیمارستان امام خمینی - کوچه حجازی - پلاک 6 - واحد 2 | تلفن : 02632251048 | فکس 02632251049

Phone: تلفن دکتر نادری 09193999935 | 09127242969 تلفن مدیر عامل |
Fax Number: 02632251049
Email: info@jrbaharan.ir